Ka hrai leh thâi…

Ka hrai duatlái biângah chûl lovin,
Zân mû chhin zâi ka rêl ang maw?
Ka thãi duat lâi kiângah zâl lovin,
Tawnmang ramah ka lêng ang maw?

 

  • @ CTI, Byrnihat
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s